Đây là tính năng phụ bản của Thiên Long Quyết bao gồm rất nhiều phó bản và phần thưởng nguyên liệu nâng hạng và trang bị.
Người chơi có thể thông qua tính năng Phó Bản để tham gia các hoạt động.
Đây không phải là hoạt động hạn giờ nên có thể tham gia bất cứ lúc nào.
Các phụ bản được mở dựa vào cấp độ của nhân vật. Khi người chơi đạt cấp độ yêu cầu thì phụ bản sẽ mở.
Một số phụ bản sẽ được mở dựa vào ngày mở sever.
Sau 0h hàng ngày sẽ làm mới phó bản.
Phó bản Tài Nguyên bao gồm:
Phó bản Tọa Kỵ
Phó bản Kiếm Trận.
Phó bản Dị Hỏa.
Phó bản Nguyệt Luân.
Phó bản Vũ Phiến.
Phó bản Pháp Bảo.

Người chơi sau khi đạt cấp độ yêu cầu và làm nhiệm vụ sẽ mở được các phó bản tài nguyên.
Mỗi phó bản tài nguyên gồm 3 độ khó khác nhau và yêu cầu chiến lực của người chơi khác nhau. Người chơi có thể lựa chọn độ khó để khiêu chiến. Khiêu chiến thành công sẽ nhận được phần thưởng. Khiêu chiến thất bại sẽ không mất lượt tham gia khiêu chiến.
Người chơi sau khi khiêu chiến thành công 3 độ khó sẽ được thăng tầng lên tầng tiếp theo. Nếu thất bại ở 1 trong 3 độ khó sẽ giữ nguyên tầng. Khi người chơi đạt cấp độ yêu cầu mới được khiêu chiến tầng cao hơn.
Người chơi sau khi khiêu chiến thành công chế độ Cao sẽ nhận được rương trang bị của mục khiêu chiến. Mỗi phó bản tài nguyên khác nhau nguyên liệu trang bị nhận được khác nhau. Có thể có phó bản tài nguyên không có trang bị.
Người chơi khiêu chiến thành công 3 chế độ có thể sử dụng tùy chọn Càn Quét có hoàn thành nhanh phó bản hiện tại.