Đây là tính năng phụ bản của Thiên Long Quyết bao gồm 2 phụ bản và phần thưởng nguyên liệu trang bị khác nhau.
Người chơi có thể thông qua tính năng Phụ Bản để tham gia các hoạt động.
Đây không phải là hoạt động hạn giờ nên có thể tham gia bất cứ lúc nào.
Các phụ bản được mở dựa vào cấp độ của nhân vật. Khi người chơi đạt cấp độ yêu cầu thì phụ bản sẽ mở.
Một số phụ bản sẽ được mở dựa vào ngày mở sever.
Sau 0h hàng ngày sẽ làm mới phó bản. Phó bản Bảo Vệ Nữ Thần sẽ được làm mới vào 0h ngày thứ 2 hàng tuần.
Một số phụ bản cũng như cách tham gia cụ thể như.

1. Bảo Vệ Nữ Thần

Đây là Phó bản giúp người chơi nhận được lượng lớn nguyên liệu Yêu Tỳ Exp Đan.
 Phụ bản cho phép người chơi tổ đội với người chơi khác giới hạn 3 người 1 tổ đội. Sau khi tổ đội thành công thì đội trưởng là người mở phó bản cho các thành viên còn lại tham gia. Trong trường hợp không có tổ đội sẵn người chơi có thể tạo đội rồi chiêu mộ thêm người chơi khác. Đối với người chơi  muốn gia nhập nhanh có thể lựa chọn hình thức tự động ghép và lựa chọn tổ đội phù hợp. Trong trường hợp người chơi muốn tham gia khiêu chiến 1 mình có thể lựa chọn hình thức khiêu chiến 1 mình.
Mỗi người chơi trong ngày có 2 lượt tham gia khiêu chiến.Khiêu chiến hết số lượt quy định không thể mua thêm. Hệ thống sẽ dựa vào thành tích của toàn bộ người khiêu chiến trong sever để tính bảng xếp hạng.

Người chơi sau khi vào phó bản có nhiệm vụ tiêu diệt quái vật bảo vệ Nữ Thần. Tiêu diệt hết quái vật bảo vệ Nữ Thần không bị phá hủy trong thời gian khiêu chiến sẽ giành chiến thắng. Nếu trong thời gian khiêu chiến mà Nữ Thần bị quái vật phá hủy người chơi sẽ bị tính thất bại.
Khiêu chiến thành công sẽ nhận được phần thưởng. Trường hợp có thành viên trong đội tăng 200% thưởng toàn bộ thành viên trong đội sẽ nhận được 200% thưởng. Khiêu chiến thất bại sẽ không nhận được thưởng và mất lượt tham gia.
Tham gia tính năng thông qua Phó Bản – Phó Bản Đội – Bảo Vệ Nữ Thần.

2. Yêu Thú Tập Kích

Đây là Phó bản giúp người chơi nhận được lượng lớn nguyên liệu Yêu Tỳ Exp Đan.
 Phụ bản cho phép người chơi tổ đội với người chơi khác giới hạn 3 người 1 tổ đội. Sau khi tổ đội thành công thì đội trưởng là người mở phó bản cho các thành viên còn lại tham gia. Trong trường hợp không có tổ đội sẵn người chơi có thể tạo đội rồi chiêu mộ thêm người chơi khác. Đối với người chơi  muốn gia nhập nhanh có thể lựa chọn hình thức tự động ghép và lựa chọn tổ đội phù hợp. Trong trường hợp người chơi muốn tham gia khiêu chiến 1 mình người chơi phải thoát tổ đội và chọn vào phó bản
Mỗi người chơi trong ngày có 2 lượt tham gia khiêu chiến.Khiêu chiến hết số lượt quy định không thể mua thêm. Hệ thống sẽ dựa vào thành tích của toàn bộ người khiêu chiến trong sever để tính bảng xếp hạng.

Người chơi sau khi khiêu chiến có nhiệm tiêu diệt quái vật bảo về điểm chuyển.
Quái vật được chia thành nhiều đợt. Mỗi đợt cách nhau 60s. Tiêu diệt càng nhiều đợt thưởng càng lớn. Tiêu diệt thành công 1 quái vật sẽ được tăng điểm năng lượng. Người chơi sử dụng điểm năng lượng để kích hoạt các kỹ năng đặc biệt gây hiệu ứng lên quái vật. Mỗi kỹ năng đặc biệt yêu cầu số năng lượng và thời gian CD khác nhau.
Mỗi một quái vật đi qua điểm chuyển sẽ giảm 1 điểm thiên tai. Khi điểm thiên tai bằng 9 khiêu chiến thất bại. Mỗi lần khiêu chiến tiếp theo sẽ bắt đầu từ đợt khiêu chiến cuối cùng của lần trước đó.
Khiêu chiến thành công mỗi tầng sẽ nhận được số lượng Yêu Tỳ Exp Đan nhất định. Khiêu chiến càng nhiều tầng thưởng càng lớn.
Tham gia hoạt động thông qua tính năng Phó Bản – Phó Bản Đội – Yêu Thú Tập Kích.