Đây là tính năng phó bản của Thiên Long Quyết bao gồm rất nhiều  phần thưởng nguyên liệu trang bị khác nhau.
Người chơi có thể thông qua tính năng Phụ Bản để tham gia hoạt động.
Đây là hoạt động hạn giờ nên phải tận dụng tham gia.
Phó bản được mở dựa vào cấp độ của nhân vật. Khi người chơi đạt cấp độ yêu cầu thì phụ bản sẽ mở.
Vào lúc 5h mỗi ngày sẽ tăng 1 lần khiêu chiến. Người chơi có thể dùng KNB để tìm lại lượt chưa tham gia trước đó.
Đây là hoạt động hạn giờ. Sau khi kết thúc thời gian đếm ngược  hệ thống sẽ xóa hết số lần khiêu chiến, tiến độlàm mới lại phần thưởng.

Người chơi sau khi đạt cấp độ yêu cầu hệ thống sẽ mở tính năng phó bản Cường Giả Chi Lộ. Người chơi thông qua tính năng Phó Bản để tham gia hoạt động Cường Giả Chi Lộ.
Sau khi vào phó bản nhiệm vụ của người chơi phải tiêu diệt toàn bộ quái vật. Sau khi tiêu diệt xong 3 đợt quái vật sẽ được tính thành công và nhận được 1 lượt tiến công. Kết thúc thời gian mà người chơi không tiêu diệt được toàn bộ quái vật để hoàn thành vượt ải sẽ tính thất bại. Người chơi vượt ải thành công sẽ mất 1 lượt khiêu chiến và vượt ải thất bại sẽ không mất lượt khiêu chiến.
Khi người chơi tiến công hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên hướng đi. Người chơi có thể sử dụng KNB để đi lại hướng đi khác mình mong muốn.
Mỗi ngày người chơi nhận được 1 lượt khiêu chiến. Có thể sử dụng KNB để tìm lại các lượt khiêu chiến trước đó. 5h mỗi ngày người chơi sẽ được tăng thêm 1 lượt khiêu chiến.
Kết thúc thời gian đếm ngược hệ thống sẽ xóa hết số lần khiêu chiến, tiến độ và làm mới phần thưởng.